Program pro Líbeznice 2018–2022

Náš závazek je zodpovědně rozvíjet naši obec, aby se v ní každému dobře žilo. Klíčová je pro nás podpora rodin, dětí a aktivních občanů všech generací – od zlepšování kvality výuky na základní škole, přes podporu všech aktivních spolků až po zlepšování podmínek pro seniory – například výstavbou bezbariérového bydlení.

Líbeznice moderní a příjemné pro život

Unikátním projektem v této oblasti je výstavba Zeleného pásu kolem obce, který poskytne prostor pro sport, oddych a společná setkávání, ale také jasně vymezí hranice obce a zamezí dalšímu rozšiřování výstavby di polí. Nadále budeme upravovat veřejná prostranství, budovat nová odpočinková místa, poskytovat prostor pro komunitní akce.

Součástí této priority je i podpora aktivních občanů, kteří mají zájem uspořádat pro své sousedy kulturní, sportovní nebo společenskou akci.

Výstavba pavilonu a sociálních zařízení v Areálu zdraví

Výstavba pavilonu a sociálních zařízení v Areálu zdraví

Otevřít Výstavba pavilonu a sociálních zařízení v Areálu zdraví
Úprava kontejnerových stání pro tříděný odpad

Úprava kontejnerových stání pro tříděný odpad

Otevřít Úprava kontejnerových stání pro tříděný odpad
Rekonstrukce veřejného prostranství u bytovek

Rekonstrukce veřejného prostranství u bytovek

Otevřít Rekonstrukce veřejného prostranství u bytovek
Fotovoltaické elektrány na obecních budovách

Fotovoltaické elektrány na obecních budovách

Otevřít Fotovoltaické elektrány na obecních budovách

Líbeznice pro děti a aktivní občany

V této oblasti je důležitou kapitolou kapacita Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice. Podařilo se nám současnou kapacitu rozšířit až na tabulkových 1600 žáků vybudováním Neorondelu, jehož součástí je i velká moderní jídelna a kuchyně. Ve spolupráci s okolními obcemi plánujeme výstavbu dalších svazkových škol v Bašti a Měšicích. Areálu zdraví, vybudovali jsme lanové centrum a trampolíny, v plánu je nové multifunkční hřiště s kluzištěm a výhledově i nové zázemí kavárny.

Líbeznice bezpečné a s opravenými cestami

Příležitostí pro obec je dobudování dopravní infrastruktury a rozvoj dopravní obslužnosti, včetně podpory rozvoje cyklistické dopravy, pěší chůze a dalších udržitelných forem dopravy. Obecní policie se zaměřuje na drobnou kriminalitu a pochůzkovou činnost. Na příjezdových komunikacích do obce byly naistalovány ukazatele okamžité rychlosti, což přispívá k větší bezpečnosti a plynulosti dopravy. Sbor dobrovolných hasičů získal novou hasičskou zbrojnici. Pouštíme se dále do oprav komunikací a rekonstrukcí cest.

Líbeznice pro klidné a spokojené stáří

Nezapomínáme ani na nejstarší obyvatele Líbeznic. Iniciovali jsme ve spolupráci s MAS nad Prahou vznik kontaktního centra pro seniory Tulipán. Obecní budovy chceme bezbariérové, po zdravotním středisku budeme stavět výtah i na obecním úřadu. Snažíme se rozšířit okruh poskytovaných služeb ve Zdravotním středisku. Sledujeme moderní trendy a snažíme se poskytnout nejmodernější technologie, které pomohou chránit zdraví seniorů. Klíčovou prioritou v této oblasti je potom výstavba malometrážních bytů pro poskytování pečovatelské služby a pro krátkodobé krizové bydlení.

Menu