Program pro Líbeznice 2018–2022

Náš závazek je zodpovědně rozvíjet naši obec, aby se v ní každému dobře žilo. Klíčová je pro nás podpora rodin, dětí a aktivních občanů všech generací – od zlepšování kvality výuky na základní škole, přes podporu všech aktivních spolků až po zlepšování podmínek pro seniory – například výstavbou bezbariérového bydlení.

Líbeznice moderní a příjemné pro život

Unikátním projektem v této oblasti je výstavba Zeleného pásu kolem obce, který poskytne prostor pro sport, oddych a společná setkávání, ale také jasně vymezí hranice obce a zamezí dalšímu rozšiřování výstavby di polí. Nadále budeme upravovat veřejná prostranství, budovat nová odpočinková místa, poskytovat prostor pro komunitní akce.

Součástí této priority je i podpora aktivních občanů, kteří mají zájem uspořádat pro své sousedy kulturní, sportovní nebo společenskou akci.

Zelený pás kolem obce

Zelený pás kolem obce

Plánovaný
Otevřít Zelený pás kolem obce
Zelený pás - Segment 2

Zelený pás - Segment 2

Plánovaný
Otevřít Zelený pás - Segment 2
Výstavba pavilonu a sociálních zařízení v Areálu zdraví

Výstavba pavilonu a sociálních zařízení v Areálu zdraví

Plánovaný
Otevřít Výstavba pavilonu a sociálních zařízení v Areálu zdraví
Úprava kontejnerových stání pro tříděný odpad

Úprava kontejnerových stání pro tříděný odpad

Plánovaný
Otevřít Úprava kontejnerových stání pro tříděný odpad
Rekonstrukce veřejného prostranství u bytovek

Rekonstrukce veřejného prostranství u bytovek

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce veřejného prostranství u bytovek
Rekonstrukce domu č.p. 142

Rekonstrukce domu č.p. 142

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce domu č.p. 142
Fotovoltaické elektrány na obecních budovách

Fotovoltaické elektrány na obecních budovách

Plánovaný
Otevřít Fotovoltaické elektrány na obecních budovách

Líbeznice pro děti a aktivní občany

V této oblasti je důležitou kapitolou kapacita Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice. Podařilo se nám současnou kapacitu rozšířit až na tabulkových 1600 žáků vybudováním Neorondelu, jehož součástí je i velká moderní jídelna a kuchyně. Ve spolupráci s okolními obcemi plánujeme výstavbu dalších svazkových škol v Bašti a Měšicích. Areálu zdraví, vybudovali jsme lanové centrum a trampolíny, v plánu je nové multifunkční hřiště s kluzištěm a výhledově i nové zázemí kavárny.

Výsadba nových stromů v intravilánu obce

Výsadba nových stromů v intravilánu obce

Dokončený
Otevřít Výsadba nových stromů v intravilánu obce
Svazková škola Pod Beckovem

Svazková škola Pod Beckovem

Plánovaný
Otevřít Svazková škola Pod Beckovem
Výměna povrchu na víceučelovém hřišti v areálu ZŠ

Výměna povrchu na víceučelovém hřišti v areálu ZŠ

Plánovaný
Otevřít Výměna povrchu na víceučelovém hřišti v areálu ZŠ

Hrací prvky v zeleném pásu u školy

Plánovaný
Otevřít Hrací prvky v zeleném pásu u školy
Vnitřní lezecká stěna ve školní tělocvičně

Vnitřní lezecká stěna ve školní tělocvičně

Plánovaný
Otevřít Vnitřní lezecká stěna ve školní tělocvičně
Úprava školního parku a výstavba venkovní učebny

Úprava školního parku a výstavba venkovní učebny

Plánovaný
Otevřít Úprava školního parku a výstavba venkovní učebny
Nová budova pro sport v Areálu zdraví

Nová budova pro sport v Areálu zdraví

Plánovaný
Otevřít Nová budova pro sport v Areálu zdraví
Zázemí pro sportovce v areálu Duhovka

Zázemí pro sportovce v areálu Duhovka

Plánovaný
Otevřít Zázemí pro sportovce v areálu Duhovka

Líbeznice bezpečné a s opravenými cestami

Příležitostí pro obec je dobudování dopravní infrastruktury a rozvoj dopravní obslužnosti, včetně podpory rozvoje cyklistické dopravy, pěší chůze a dalších udržitelných forem dopravy. Obecní policie se zaměřuje na drobnou kriminalitu a pochůzkovou činnost. Na příjezdových komunikacích do obce byly naistalovány ukazatele okamžité rychlosti, což přispívá k větší bezpečnosti a plynulosti dopravy. Sbor dobrovolných hasičů získal novou hasičskou zbrojnici. Pouštíme se dále do oprav komunikací a rekonstrukcí cest.

Rekonstrukce ulic Bořanovická, K. H. Borovského, B. Smetany

Rekonstrukce ulic Bořanovická, K. H. Borovského, B. Smetany

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce ulic Bořanovická, K. H. Borovského, B. Smetany

Chodník k logistickému areálu v Pakoměřicích

Plánovaný
Otevřít Chodník k logistickému areálu v Pakoměřicích
Rekonstrukce komunikace Jaroslava Seiferta

Rekonstrukce komunikace Jaroslava Seiferta

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce komunikace Jaroslava Seiferta
Rekonstrukce ulice U Cihelny

Rekonstrukce ulice U Cihelny

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce ulice U Cihelny

Líbeznice pro klidné a spokojené stáří

Nezapomínáme ani na nejstarší obyvatele Líbeznic. Iniciovali jsme ve spolupráci s MAS nad Prahou vznik kontaktního centra pro seniory Tulipán. Obecní budovy chceme bezbariérové, po zdravotním středisku budeme stavět výtah i na obecním úřadu. Snažíme se rozšířit okruh poskytovaných služeb ve Zdravotním středisku. Sledujeme moderní trendy a snažíme se poskytnout nejmodernější technologie, které pomohou chránit zdraví seniorů. Klíčovou prioritou v této oblasti je potom výstavba malometrážních bytů pro poskytování pečovatelské služby a pro krátkodobé krizové bydlení.

Menu